Bosopslag Beheer B.V.

Bosopslag Beheer is een onderneming die zijn oorsprong kent in de aan- & verkoop van stukken bosgrond. Later is hier de investering in de geconditioneerde logistiek bijgekomen, ofwel opslag. Hiertoe heeft zich de naam Bosopslag gevormd.

De activiteiten van Bosopslag Beheer hebben vooral betrekking op het houden van onroerend goed en de ontwikkeling daarvan. Ook het houden van participaties in ondernemingen is een belangrijke asset van de onderneming.

Verdere mogelijkheden zijn:

- In- en verkoop van agrarische- en bospercelen.

- In- en verkoop van bedrijfspanden en bedrijfsgronden.

- Deelname in startende ondernemers.

- Overige beleggingen.